Om Birgitta

 

Därför är jag liberal:
– för mig är möjligheten att kunna bo och leva på en plats man själv väljer och trivs avgörande.
– att lyssna på människors önskemål och undanröja hinder för boende genom att bygga ut barnomsorg och skolor på landsbygden är ett sätt för att unga familjer ska kunna flytta – bo kvar!
– att kunna erbjuda byggklara tomter på olika ställen i kommunen ökar vår möjlighet att attrahera fler inflyttare.