Om Ingemar "Igge"

Därför är jag liberal:
Liberalerna är ett parti som har en ideologisk grund: Frihet att råda över sitt liv men inte på andras bekostnad!
Frihet under ansvar! Liberalerna är inte knuten till någon intresseorganisation som kan påverka vår politik.
Jag vill verka för ett gott klimat vad gäller både miljön och företagandet. Det behöver inte finnas någon motsättning dem emellan.
Ett bra politiskt klimat där vi tillsammans arbetar för hela kommunens bästa.
Ett klimat människor emellan där den”gyllene regeln” är ledstjärnan.