Om Runo

Oppositionsråd, ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsens vice ordf. ledamot Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Liberalernas vision är 16 000 invånare i Tidaholm 2030!
Det behövs fler bostäder och nya tomter att bygga på för att nå dit.
Fler invånare ger ökat underlag/fler skattebetalare för bra samhällsservice och en levande stadskärna.