Alla våra företag i Tidaholm, små som stora, skapar arbete och välstånd!
Därför vill vi underlätta för dem att växa och utvecklas. Alla företag ska kunna hyra lokaler och köpa mark. Nya företag ska få hjälp att etablera sig utan byråkratiskt krångel!

Vi vill att varenda unge ska trivas och lyckas i sin skola!
Därför ska vi satsa på våra duktiga pedagoger så att de vill stanna kvar och att nya flytta hit och jobba i våra skolor.

Vi vill behålla dig som jobbar i vår kommun!
Därför ska vi betala konkurrenskraftiga löner och på alla sätt visa uppskattning för de viktiga insatser som görs för oss. Vi vill att du trivs!

Alla som bor i vår kommun ska känna sig trygga!
Vi måste få bukt med inbrott och buskörning! Därför arbetar vi för fler poliser, men också för ökad bevakning, för att minska brottsligheten.

Det ska va`lätt å leva och bo på landet!
Därför arbetar vi för att barnomsorg ska finnas där det finns barn och för att våra tre landsbygdsskolor ska vara kvar. Därför arbetar vi för att vårt kommunala bostadsbolag ska bygga lägenheter och trygghedsboenden även utanför tätorten.
Och att TRAB bygger ut fiber i hela kommun!

Vi tänker fatta kloka beslut i framtiden!
Om vi fått bestämma hade mellanstadiebyggnaden på Kungsbroområdet aldrig rivits… Det var ett stort slöseri med våra skattepengar att så skedde. Nu hade vi behövt det… När nu en ny skola planeras så var vår önskan att det skulle bli ett nytt högstadium. Detta för att slippa stora ombyggnationer av de två befintliga skolorna. Men slöseriet med våra skattepengar fortsätter…

  • Alla våra företag i Tidaholm, små som stora, skapar arbete och välstånd!
  • Vi vill att varenda unge ska trivas och lyckas i sin skola!
  • Vi vill behålla dig som jobbar i vår kommun!
  • Alla som bor i vår kommun ska känna sig trygga!
  • Det ska va`lätt å leva och bo på landet!
  • Vi tänker fatta kloka beslut i framtiden!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.