Se alla

Nu leder vi kommunen !

Därför ska du rösta på Liberalerna i Tidaholm:

 • Den viktigaste uppgiften kommande mandatperiod blir att fylla tomrummet efter Nobia.
 • Vi behöver utveckla vårt näringslivsklimat i nära dialog med våra företagare.
 • Att få befintliga företag att växa och att få nya att etablera sig i Tidaholm är avgörande.
 • Fler företag ger fler jobb som i sin tur ger mer skatteintäkter att fördela till Skola, äldreomsorg, gatuunderhåll, kultur och fritidsaktiviteter mm som vi tycker är viktigt. Har vi 10 företag med vardera 60
  anställda så är vi mindre sårbara än om vi har ett företag med 600 anställda.
 • Skolan är avgörande för våra barns framtid och för att det i framtiden ska finnas kompetent
  arbetskraft.
 • Ingen skola är bättre än sina lärare. Därför vill vi Liberaler satsa på lärarna.
 • Hela vår kommun ska växa och utvecklas. Viktigt att våra landsbygdsskolor finns kvar. Vi
  satsar på nya förskolor i Madängsholm och Ekedalen.
 • En tomtbank ska upprättas dit privata markägare kan anmäla lämplig tomtmark för att säljas till den som vill bygga sitt hus utanför centralorten.
 • Vi vill renovera Solvik och Hellidshemmet så att de blir moderna äldreboenden tillsammans
  med Lindängen.
 • Vi satsar extra på väg och gatuunderhållet. Det har varit eftersatt under lång tid. Inga
  potthål!
 • Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi vill satsa extra på att våra kommunanställda ska
  ha konkurrenskraftiga löner. Man ska inte behöva flytta till en annan kommun för att få en
  rimlig löneutveckling.
 • Besöksnäringen är viktig. Plantaberget, Gisseberget, Varvsberget och Gerumsberget ligger
  alla i vår kommun. Vi vill att Tidaholm går med i Platåbergens Geopark nästa gång möjlighet
  ges år 2024. Lenaborg, Ekedalens kalkbruk, utgrävningarna i Gestilren är alla intressanta
  besöksmål för kulturturister.
 • När det finns ekonomiskt utrymme vill vi Liberaler även anlägga en pumptrackbana centralt i
  Tidaholm. Detta är bra för våra ungdomar som får möjlighet till en bra och hälsosam
  fritidsaktivitet.

Vill du bli medlem?  Du är hjärtligt välkommen. Vi träffas en gång i månaden och diskuterar aktuella
lokal frågor under gemytliga former.

Våra toppkandidater 2022

 • Runo Johansson

  # 1 Runo Johansson

 • Liberalerna i Tidaholm

  # 2 Birgitta Andersson

 • # 3 Ingemar "Igge" Johansson

 • # 4 Jenny Svensson

 • # 5 Yvonne Andersson

Nyheter från Skaraborgs läns län

16 augusti 2022

Vi vill satsa 2 miljarder på vårdcentralerna

Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Därför måste vårdcentralerna stärkas och närsjukhusen värnas så att patienternas behov kan mötas.…

Sociala medier

 • Följ på: 

Liberalerna i Skaraborgs läns län